Dziwne bronie I i II wojny światowej World War Weird

W historii obu wojen światowych XX wieku znamy wiele tajemniczych zdarzeń, opisanych przez ich uczestników oraz świadków. Niektóre z nich do dnia dzisiejszego nie doczekały się satysfakcjonującego wyjaśnienia i nadal funkcjonują jako legendy czy plotki. Część z nich zapewne można wytłumaczyć jako przypadki użycia nieznanej wcześniej broni czy też innych nowych technologii, inne nadal pozostają zagadką. Eksperci i historycy od konfliktów zbrojnych XX wieku dzięki odtajnionym dokumentom z archiwów państwowych przypomną najciekawsze i najbardziej niezwykłe wydarzenia z tego mrocznego okresu i wyjaśnią je z punktu widzenia naszej dzisiejszej wiedzy.
SERIA 1 (2017) – LISTA ODCINKÓW: