101 przedmiotów, które zmieniły świat 101 Objects That Changed The World

Nasze domy i biura wypełnione są setkami przedmiotów, których jeszcze 50 lat temu zupełnie nie znano. Wiele z nich zostanie zapomnianych w kolejnych dekadach, tak jak stało się z tysiącami obiektów przed nimi, jednak niektóre z przedmiotów, zanim przejdą do lamusa, odciskają niezatarte piętno na naszej cywilizacji i życie bez nich wydaje się niemal niemożliwe. Przekonaj się, które z milionów ważnych przedmiotów zmieściły się na stworzonej przez ekspertów krótkiej liście 101 najważniejszych ikon!