Mercedes 190 SKV - kosztorys napraw

Samochód marzeń: kup i zrób - seria 9, odcinek 8
Samochód marzeń: kup i zrób - seria 9, odcinek 8