Żwawa Skoda!

Legendy PRL-u - seria 13, odcinek 10
Legendy PRL-u - seria 13, odcinek 10