Pierwszy samochód za 1200 zł

Zakup kontrolowany - seria 27, odcinek 378