Nieoczekiwana oferta

"Drwale" we wtorek 3 grudnia o 18:20

Browning I Rygaard walczą o laur zwycięstwa. W ostatniej chwili sytuacja zmienia się, kiedy na arenę znowu wkracza Gabe. Shelby postanawia się nie poddawać i znowu rusza na jezioro w poszukiwaniu drewna. Jimmy poddaje się i postanawia zrezygnować, ale z nieoczekiwaną ofertą przychodzi do niego Joe Collins.