Czarne wody południa

"Drwale" we wtorek 24 września o 18:25

Jimmy i James Smith po pokonaniu plagi chorób docierają na Florydę, by zmierzyć się z czarnymi wodami amerykańskiego Południa. Awaria w środku nocy zrywa załogę Rygaarda, a w Pihl może dojść do zwolnienia, którego nikt się nie spodziewa.