Bunt w celi i próba samobójcza skazanego

Służba Więzienna - seria 1, odcinek 1

"Służba Więzienna" w niedzielę 25 kwietnia o 18:00

Strażnicy z Aresztu Śledczego w Radomiu otrzymają zadanie przemieszczenia osadzonych na inny oddział - napotkają na opór więźniów, którzy zabarykadują się w celi. Wychowawca, psycholog i zastępca dyrektora placówki podejmą próbę negocjacji w celu rozwiązania sytuacji bez konieczności użycia środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze działu ochrony dowiedzą się też o planowanej próbie przekazania niedozwolonego przedmiotu podczas widzenia - podejmą działania zmierzające do przyłapania spiskujących na gorącym uczynku. W Piotrkowie Trybunalskim służba medyczna zainterweniuje wskutek dziwnego zachowania nowo przyjętego osadzonego, a starszy oddziałowy podczas nocnego obchodu zareaguje w sytuacji próby samobójczej skazanego.